מין

 

 

                                                                                      זכר 

                                                       נקבה